How to choose a hat – the 3 steps guide from Nojici

Как да избереш най-подходящата шапка за теб? 

Може би сте си задавали този въпрос. Аз не бях, вероятно защото се харесвам с почти всички шапки и винаги съм мислила, че това не е трудна задача. Докато не попаднах в Царството на шапките – модното ателие на Ирина Сардарева, един невероятен български дизайнер! В предишния пост ви разказах как започна моето посещение при нея. Сега ще ви покажа и шапките. И ще ви разкажа какво научих от Ирина.

How to choose a hat, the best hat for you?

You have probably already asked yourself or Google how to choose a hat. I wasn’t. Maybe because I like almost each hat I put on my head and I have never thought that could be something hard to deal with. Until I went to Irina Sardareva – an incredible woman and hat designer! I told you more about her in the previous post. And now I’m going to tell you more about the hats.

How to choose a hat - the 3 steps guide from Nojici

Ирина казва, че шапка не се купува лесно. Трябва да останеш сам със себе си и шапката, да приемеш новата роля и да си готов да я изиграеш. Оказа се, че за да носиш шапки се изисква смелост. Странно, нали?! Ирина казва, че знае коя шапка е най-подходяща за всяка жена, влязла в къщата на шапките. Когато аз я попитах коя е “моята шапка”, тя ми отговори “всяка шапка е твоя”. И аз останах втрещена. Очаквах една, две шапки… Тогава Ирина ми обясни. Каза ми, “Ти вече си приела да бъдеш различна, и не страхуваш да изразяваш себе си. Затова, дори и да ти сложа кошница на главата, пак ще излезеш на улицата без колебание!”

Irina told me that it is never easy to buy a hat. You should take time to be alone with it, looking in the mirror, accepting the new role you have and decide if you are ready to play it. It turned out that wearing hats takes courage. Strange, isn’t it?! Irina says she know the right hat for every woman as soon as she sees her. Then I asked her which one was “my hat” and she answered “everyone”. I couldn’t believe it. At least I wasn’t expecting that kind of an answer. Then she told me “You have already agreed to be different and you are not afraid to express yourself. So even if you put a basket on your head, you’ll go out on the streets without any hesitation!”

How to choose a hat - the 3 steps guide from Nojici

Бях очарована, но успях да открия и 3 стъпки, които ще помогнат и на най-скромната жена да открие своята шапка:

  1. Открий себе си – за да откриеш своята шапка, първо трябва да разбереш себе си, да знаеш какво се крие отвътре и да искаш да го покажеш. Всяка шапка добавя огромна доза персоналност към визията ти.
  2. Остани сама със шапката – Къщата на шапките е вълшебна точно заради това. Можеш да останеш сама, да се гледаш половин час, да се усмихваш в огледалото, и да пробваш всички шапки… Така можеш да откриеш и себе си :)
  3. Не купувай нищо. Прибери се и се наспи! – странно, нали? Да, Ирина казва, че “шапка се купува на другия ден. Трябва да я сънуваш”. След като се прибереш и си спомниш изживяването, тогава от многото ще откриеш своята шапка, защото ще я поискаш със сърцето си. Това ще бъде шапката, която най-добре ти пасва, тази която те кара да се усмихваш и да се въртиш в трескаво нетърпение в леглото.

А на другия ден, вече можеш да си я купиш :)

How to choose a hat - the 3 steps guide from Nojici

I was delighted, but I also found the 3 steps that will help even the most modest woman find her hat:

  1.  Find yourself – in order to find your hat, you need to find yourself first. You need to know what has been hidden inside you and you want to show it to the world now. Each hat adds a lot of personality to you look.
  2.  Stay alone with the hat for a while – The house of hats is a magic place. You can try each hat on, stay with it as long as you need to, smile, dance… whatever you need to feel the hat. this is the way you can find yourself and accept what you are :)
  3.  Do not buy anything. Go home! – you probably think I’m crazy  now, do you? Irina told me that “you should buy a hat on the next day. You should have a dream about it”. It’s not a joke. You should feel the hat, you should remember the feeling of wearing each hat in order to find yours, you should find which one is your one with you heart, not brain. This will be the hat you should buy – the one that keeps you awake at night!

Just go and buy it on the other day! :) 

hot to choosee a hat in 3 steps

How to choose a hat - the 3 steps guide from Nojici

How to choose a hat - the 3 steps guide from Nojici

How to choose a hat - the 3 steps guide from Nojici

How to choose a hat - the 3 steps guide from Nojici

How to choose a hat - the 3 steps guide from Nojici

How to choose a hat - the 3 steps guide from Nojici

How to choose a hat - the 3 steps guide from Nojici

How to choose a hat - the 3 steps guide from Nojici

 

Written by Aneliya Magleva